Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Lucie Maléřová, podnikající fyzická osoba se sídlem na adrese: Střítež nad Ludinou 54, 75363 Střítež nad Ludinou. IČ: 03136914, tímto jakožto správce osobních údajů informuje o nedůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci webových stránek www.dortyodlucky.cz

 
Lucie Maléřová zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropskho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). a v souladu s dalšími právními předpisy.
 
Identifikační údaje správce:
Lucie Maléřová
sídlo: Střítež 54, 75363 Střítež nad Ludinou
IČ: 03136914
tel: +420 602614719
email: lucka.malerova@seznam.cz

 

Kontakt se mnou
Když mě budete prostřednictvím kontaktního formuláře na mých stránkách nebo emailem kontaktovat, budou Vaše udané údaje pro zpracování poptávky a pro případ dalších navazujících otázek u mjě uloženy 6 měsíců.  Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nebudou předány dál.
 
Vaše práva
Máte právo na informace, opravu, vymazání, výhradu, přenositelnost údajů, odvolání nebo nesouhlas. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon na ochranu údajů nebo Vaše zákonné nároky na ochranu údajů byly nějak porušeny, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.